Har vi riktig kontaktinformasjon på deg?

Hei!

Det er viktig at du sjekker med oss at det er oppført riktig adresse og telefonnr. på deg i din journal. Dette for at det skal være lettere å få kontakt med deg hvis vi skulle ha behov for det.