Ferieavvikling

Fra uke 26 til og med uke 33 er det ferieavvikling her på legesenteret.

Det vil da være redusert kapasitet her på legesenteret og kontroller/timer som kan vente må vente til etter uke 33.

Vikarlege info

Fastlegeliste med vikarlege (tidl. Per Pedersen sin liste) vil få ny vikar fra 7/6-21, frem til da er listen uten lege.

Frem til da må alle kontroller/problemstillinger som kan vente må vente til da.

Ved behov for akuttlegehjelp/problemstillinger som ikke kan vente til da ta kontakt med oss på telefon 75135850.

Influensavaksine

Vi er fri for influensavaksine her på legesenteret.

Hvis du ønsker vaksine ber vi deg bestille resept slik at vi får laget den før du bestiller deg time på lab for setting.

Vaksinen koster 138,- på apoteket, men det er gratis å få den satt hos oss.

Grunnet pandemien er det ikke tillatt å møte opp uten avtale da vi vil unngå for mange inne på senteret samtidlig.

Dere må påregne å vente i 20 min etter vaksinering.

Ta kontakt via helsenorge for timebestilling (eller tlf)!

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 1. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 2. Alle fra fylte 65 år
 3. Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 1. Helsepersonell som har pasientkontakt.
 2. Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 3. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Misstanke Coronasmitte?

Ikke møt opp hos oss!

Gå inn på Rana.kommune.no. Der er det en link til å bestille testing.

For å bestille testing må du ha bankID.

For de pasienter som ikke har bankID må de ringe til oss slik at vi får bestille testing.

Finnes god info på https://www.fhi.no

Vaksinering

Den årlig influensa-vaksinasjonen starter vi opp med i September/Oktober hvert år.

Følgende grupper er anbefalt fra Folkehelsen:

 • Alle over 65 år
 • Alle med diabetes (sukkersyke)
 • Andre med nedsatt immunforsvar
 • Alle med alvorlig luftveissykdommer, spesielt ved nedsatt lungekapasitet
 • Alle med kronisk hjerte/karsykdom
 • Alle med nedsatt infeksjonsresistens; revmatiske lidelser
 • Alle med kronisk nyresvikt 
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko vurderes enkeltvis
 • Alle med kronisk leversvikt
 • Alle med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Alle med svært alvorlig fedme
 • Beboere i omsorgsbolig og sykdom
 • Helsepersonell med pasientkontakt.

Vaksine mot lungebetennelse eller stivkrampe gjøres etter avtale. Årets influensavaksine kommer vanligvis i begynnelsen av Oktober. Vårt mål er å vaksinere flest mulig av pasientene våre.

Andre utenom risikogruppen kan også få influensavaksine, må da inn ha resept som løses inn på apoteket.