Influensavaksine

Vi tar sikte på å starte årets influensavaksinering av risikogruppen fra uke 41.

Grunnet pandemien er det ikke tillatt å møte opp uten avtale.

Ta kontakt via helsenorge for timebestilling (eller tlf)!

Vaksitimer vil bli gitt tirsdager og torsdager kl 14-16 til vi er fri for vaksiner.

Dersom du har time tillegen i oktober, og er i risikogruppen, kan du avtale for vaksinering før du skal inn til legen.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 1. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 2. Alle fra fylte 65 år
 3. Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 1. Helsepersonell som har pasientkontakt.
 2. Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 3. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Ferieavvikling

I uke 26 starter vi ferieavvikling og vil da ha redusert bemanning ut uke 33.

Problemstillinger som kan vente til etter ferien må vente til da.

God sommer.

Misstanke Coronasmitte?

Ikke møt opp hos oss. Ring oss på på tlf 75 13 58 50 eller kontakt oss via

Helse Norge.no. Utover våre åpningstider kontakt legevakten 116117.

Finnes god info på https://www.fhi.no

Vaksinering

Den årlig influensa-vaksinasjonen starter vi opp med i September/Oktober hvert år.

Følgende grupper er anbefalt fra Folkehelsen:

 • Alle over 65 år
 • Alle med diabetes (sukkersyke)
 • Andre med nedsatt immunforsvar
 • Alle med alvorlig luftveissykdommer, spesielt ved nedsatt lungekapasitet
 • Alle med kronisk hjerte/karsykdom
 • Alle med nedsatt infeksjonsresistens; revmatiske lidelser
 • Alle med kronisk nyresvikt 
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko vurderes enkeltvis
 • Alle med kronisk leversvikt
 • Alle med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Alle med svært alvorlig fedme
 • Beboere i omsorgsbolig og sykdom
 • Helsepersonell med pasientkontakt.

Vaksine mot lungebetennelse eller stivkrampe gjøres etter avtale. Årets influensavaksine kommer vanligvis i begynnelsen av Oktober. Vårt mål er å vaksinere flest mulig av pasientene våre.

Andre utenom risikogruppen kan også få influensavaksine, må da inn ha resept som løses inn på apoteket.