Influensavaksine

Vi tar sikte på å starte årets influensavaksinering av risikogruppen fra uke 41.

Grunnet pandemien er det ikke tillatt å møte opp uten avtale.

Ta kontakt via helsenorge for timebestilling (eller tlf)!

Vaksitimer vil bli gitt tirsdager og torsdager kl 14-16 til vi er fri for vaksiner.

Dersom du har time tillegen i oktober, og er i risikogruppen, kan du avtale for vaksinering før du skal inn til legen.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 1. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 2. Alle fra fylte 65 år
 3. Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 1. Helsepersonell som har pasientkontakt.
 2. Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 3. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.