Vikarlege info

Fastlegeliste med vikarlege (tidl. Per Pedersen sin liste) vil få ny vikar fra 7/6-21, frem til da er listen uten lege.

Frem til da må alle kontroller/problemstillinger som kan vente må vente til da.

Ved behov for akuttlegehjelp/problemstillinger som ikke kan vente til da ta kontakt med oss på telefon 75135850.