Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling av resepter og legetimer via SMS på disse sidene. Det koster kr. 6,- pr. melding du sender.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon 751 35850. Se telefontid under åpningstider.

Ved livstruende tilstander; ring 113.

 Viktig informasjon

20. juni 2014 kl. 09:50

Ferieavvikling

Vi starter med ferieavvikling fra uke 26 til uke 33.

Vil i denne perioden være redusert bemanning og kapasitet på kontoret.

God sommer

19. februar 2014 kl. 09:44

Vikar for Dr Tina Bakkejord

Den 2. juni starter dr. Renate Sperstad som vikar for dr. Bakkejord.

22. januar 2014 kl. 14:28

Permisjon

Dr. Tina Bakkejord er under spesialisering og tar utdanningspermisjon 1 år fra 1 feb. 2014. Hun skal være tilbake 1 feb. 2015.

Vikar tiltrer så snart det lar seg gjøre.

24. september 2013 kl. 10:33

Influensavaksine

Influensavaksinen er kommet og vi er startet opp med vaksinering for de som er i risikogruppen.

22. juli 2011 kl. 15:09

Timebestilling

For bestilling av legetimer oppfordrer vi legesenterets brukere til å sende SMS/internettbestilling. Dette gjelder også bestilling av resepter.

 I og med at senteret har startet med "Time-samme-dag" vil du tilbys time den dagen du melder inn din problemstilling. Om du av forskjellige grunner er avhengig av å planlegge time frem i tid, er vi behjelpelig med dette.

Pga økt trafikk på SMS vil telefontiden innskrenkes noe; se egen informasjon om åpningstider. 

25. mai 2011 kl. 12:39

Betalingsmåte

Da vi ikke ønsker å oppbevare kontanter ved legekontoret, har vi nå innstallert egen betalingsautomat for bankkort. Bruksanvisning for denne er oppslått ved automaten.